Kaskolay

İkame Araç (Rent a car) Teminatı: Kasko sigortası kapsamında meydana gelen bir kaza sonucu hareketsiz kalan veya hasarı ağırlaştırması ihtimali nedeni ile aracın motor gücüyle ve tekerlekleri üzerinde hareket etmesinin sakıncalı görüldüğü kısmi bir hasar durumunda poliçede belirtilen şartlar dahilinde olmak üzere ikame araç hizmeti verilmektedir. Ayrıca ek prim karşılığında daha geniş kapsamlı olan Genişletilmiş İkame Araç teminatı alınabilir…

Herhangi bir sigorta şirketinin kasko poliçesindeki hasarsızlık indirimi, Kaskolay Poliçesi’nde de devam eder.
Kaskolay risk seçimini iyi yapar. Ekonomik çözümler sunar.
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörist eylemler teminatları Kaskolay Poliçesi’ne dahildir.
Anlaşmalı tamirhane sistemi ile, sigortalının bir ödeme yapmasına gerek kalmadan hasarlı araç onarılır.
Alo Hasar Hattı sayesinde, araçla ilgili tüm hasar işlemleri kolaylıkla ve şeffaflıkla izlenebilir. Dosyayla ilgili tüm cevapları alabilmek için Alo Hasar Hattı’nın (0216) 428 00 00 no’lu telefonunu aramak yeterlidir. Zaman kaybı yaşanmaz, problemler kolayca çözülür.
Kaskolay Yardım teminatı sayesinde, aracın arıza veya hasar durumunda çekilmesi, kurtarılması; arıza, çalınma veya hasar nedeniyle ikamet ve seyahat masraflarının karşılanması; sigortalının hastalanma veya yaralanması durumunda nakli v.s. gibi pek çok hizmetten , teminat limitleri dahilinde yararlanılır. (Bilgi için: (0542) 464 28 39
Anlaşmalı cam onarım sistemi ile cam hasarları ücretsiz onarılır. Bu sistem, cam hasarlarının (0216) 428 00 00 no’lu Alo Hasar numarasından ihbarı yapıldıktan sonra devreye girer.
Cam Kırılması veya şirketin % 100 rücu hakkı olduğu trafik kaza zaptı ile belgelenen hasarlar ile radyo teyp çalınma hasarları hasarsızlık indirimini etkilemez.
“Muafiyetli Kasko” imkanı: Aracın yanması ve çalınması dışında her bir hasar için belli bir muafiyet miktarı uygulanır. Sizlere 5 alternatif muafiyet miktarı sunulmaktadır. Bunlardan biri seçildiğinde ilgili muafiyet seviyesinin getirdiği indirimli fiyat uygulanır.
“Kusur Esaslı Kasko” imkanı: Kurallara uyan, iyi bir sürücü iseniz, uygun prim avantajlı Kusur Esaslı Kasko ürünümüzü seçebilirsiniz. Hasar anında sigortalı kusuru % 50’den az ise hasar tümü ile ödenir; %50’ye eşit veya %50’nin üzerinde ise gerçekleşen hasarın sigortalının kusurlu olduğu oran kadar kısmı düşürülerek ödenecek tazminat tesbit edilir. Ayrıca zabıtsız hasarlar için poliçe net priminin yarısına kadar hasar ödenebilir (yılda bir kez).
Kaskolay poliçesi küçük ek primler karşılığında daha da zenginleştirilebilir.

Hasarsızlığı Koruma Klozu: Kusurlu olunan hallerde dahi meydana gelen hasar, hasarsızlık indiriminizi etkilemez.
Ulaşım masraflarını karşılama teminatı: Aracın pertotal olması (tam hasar) ya da çalınıp bulunamaması durumunda araç sigorta bedelinin % 5 ine eşit bir miktar araçsız kalınan süredeki ulaşım masraflarının karşılanması için kasko hasar tazminatıyla birlikte sigortalıya ödenir.
Poliçe primi koruma teminatı: Aracın pertotal olması (tam hasar) ya da çalınıp bulunamaması durumunda hasar ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde sigortalı kişi tarafından satınalınacak kullanım tarzı aynı olan aracın şirketimize sigortalanması halinde bir yıllık kasko primi şirketimizce karşılanır.
Yeni Değer teminatı: Yeni Değer teminatı alınan hallerde, son model bir araç çalınır veya tam hasar görürse, ödenecek tazminat ikinci el indirimine tabi olmaksızın yeni araç bedeli üzerinden değerlendirilir.
Deprem ve sel teminatı: Deprem, sel- su baskını nedeni ile meydana gelen araç zararları da isteğe bağlı olarak % 100 güvence ile teminata dahil edilebilir.
Kilit Sistemi Teminatı: Sigortalı aracın anahtarının kaybolması ya da çalınması halinde araç güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan kilit değiştirme masrafları poliçede belirtilen limite kadar teminata dahildir.

Kaskolay Serviskolay

Hasar anında ürüne özel anlaşmalı servis ağı.
İkame Araç (Rent a car) Teminatı: Kasko sigortası kapsamında meydana gelen bir kaza sonucu hareketsiz kalan veya hasarı ağırlaştırması ihtimali nedeni ile aracın motor gücüyle ve tekerlekleri üzerinde hareket etmesinin sakıncalı görüldüğü kısmi bir hasar durumunda poliçede belirtilen şartlar dahilinde olmak üzere ikame araç hizmeti verilmektedir. Ayrıca ek prim karşılığında daha geniş kapsamlı olan Genişletilmiş İkame Araç teminatı alınabilir.
Serviskolay, özel anlaşmalı tamirhane ağı ile avantajlı ve ayrıcalıklı bir kasko ürünüdür.
Serviskolay, bu poliçeye özel anlaşmalı servis ağının kullanılması kaydıyla ekonomik bir kasko poliçesidir. Hasar anında özel anlaşmalı servis noktalarını öğrenmek ve hasar ihbarı yapmak için (0216) 428 00 00 no’lu telefonu aramak yeterlidir. Aracın onarımının sigorta şirketinin yönlendirdiği servisten farklı bir serviste yaptırılması halinde hasarın %20’sini sigortalı karşılar.
Anlaşmalı servislerimiz, poliçenin ibraz edilmesi kaydıyla aracın periyodik bakım ve arızalarının onarımında, yedek ve işçilik tutarlarında işin özelliğine göre minimum %15 özel indirim avantajları sağlar.
Herhangi bir sigorta şirketinin kasko poliçesindeki hasarsızlık indirimi, Kaskolay Serviskolay Poliçesi’nde de devam eder.
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörist eylemler teminatları Kaskolay Serviskolay Poliçesi’ne dahildir.
Alo Hasar Hattı sayesinde, araçla ilgili tüm hasar işlemleri kolaylıkla ve şeffaflıkla izlenebilir. Dosyayla ilgili tüm cevapları alabilmek için Alo Hasar Hattı’nın (0216) 428 00 00 no’lu telefonunu aramak yeterlidir. Zaman kaybı yaşanmaz, problemler kolayca çözülür.
Kaskolay Yardım teminatı sayesinde, aracın arıza veya hasar durumunda çekilmesi, kurtarılması; arıza, çalınma veya hasar nedeniyle ikamet ve seyahat masraflarının karşılanması; sigortalının hastalanma veya yaralanması durumunda nakli v.s. gibi pek çok hizmetten , teminat limitleri dahilinde yararlanılır. (Bilgi için: (0216) 428 00 00)
Anlaşmalı cam onarım sistemi ile cam hasarları ücretsiz onarılır. Bu sistem, cam hasarlarının (0216) 428 00 00 no’lu Alo Hasar numarasından ihbarı yapıldıktan sonra devreye girer.
Cam Kırılması veya şirketin % 100 rücu hakkı olduğu trafik kaza zaptı ile belgelenen hasarlar ile radyo teyp çalınma hasarları hasarsızlık indirimini etkilemez.
Kaskolay Serviskolay poliçesi küçük ek primler karşılığında daha da zenginleştirilebilir
Hasarsızlığı Koruma Klozu: Kusurlu olunan hallerde dahi meydana gelen hasar, hasarsızlık indiriminizi etkilemez.
Ulaşım masraflarını karşılama teminatı: Aracın pertotal olması (tam hasar) ya da çalınıp bulunamaması durumunda araç sigorta bedelinin % 5 ine eşit bir miktar araçsız kalınan süredeki ulaşım masraflarının karşılanması için kasko hasar tazminatıyla birlikte sigortalıya ödenir.
Poliçe primi koruma teminatı: Aracın pertotal olması (tam hasar) ya da çalınıp bulunamaması durumunda hasar ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde sigortalı kişi tarafından satınalınacak kullanım tarzı aynı olan aracın şirketimize sigortalanması halinde bir yıllık kasko primi şirketimizce karşılanır.
Yeni Değer teminatı: Yeni Değer teminatı alınan hallerde, son model bir araç çalınır veya tam hasar görürse, ödenecek tazminat ikinci el indirimine tabi olmaksızın yeni araç bedeli üzerinden değerlendirilir.
Deprem ve sel teminatı: Deprem, sel- su baskını nedeni ile meydana gelen araç zararları da isteğe bağlı olarak % 100 güvence ile teminata dahil edilebilir.
Kilit Sistemi Teminatı: Sigortalı aracın anahtarının kaybolması ya da çalınması halinde araç güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan kilit değiştirme masrafları poliçede belirtilen limite kadar teminata dahildir.

Kaskolight

Ekonomik kasko poliçesidir. Yanma ve çalınma riskelerine karşı araç teminat altındadır.

Kaskolay Serviskolay poliçesi küçük ek primler karşılığında daha da zenginleştirilebilir

Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla, vermeyi kabul etmesi halinde ilave prim ödemek şartıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Terör
Deprem, Yanardağ Püskürmesi
Sel ve Su Baskını
Anahtarla Çalınma
Kilit Sistemi
Ses ve Görüntü Cihazları