BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) NEDİR?

  • Bireylerin yaşlılıklarında veya aktif çalışma yaşamlarının sonunda bir ek gelir sağlamaya yönelik,
  • Herkesin kendi birikimleri oranında gelir alacağı,
  • Kamunun gözetim ve denetiminde özel şirketler tarafından yapılan,
  • Gönüllü katılıma dayalı,
  • Şeffaf ve güvenli,
  • Devlet Katkısı ile teşvik edilen,
  • Kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı bir emeklilik sistemidir.

Sistemin Avantajları

Düzenli tasarruf disiplini sağlaması
Küçük birikimlere profesyonel fon yönetimi sağlanması
Devlet Katkısı ile daha çok kazanç imkanı
Emeklilik fonlarının Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf olması
Sahip olunan yaşam standartının emeklilikte de korunması
Emeklilik hesaplarının ve yatırımların günlük takibin sağlanması
Sistemden ayrılırken vergilendirme nin (*)  ödenen birikimler üzerinden değil, getiri üzerinden yapılması

(*)Ayrılma  durumunda stopaj oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Süre ve Şartlar Oran
10 yılı doldurmadan %15
10 yıl, 56 yaşı doldurmadan %10
10 yıl, 56 yaş %5

Sistem Nasıl İşler?
BES, gönüllü katılım esasına dayanmaktadır.İsteyen katılımcılar, belirli bir katkı payını, kendi ihtiyaçlarına göre düzenlenecek emeklilik sözleşmesini imzalayarak sisteme dahil olur.
Katımcılar, istedikleri aylık katkı miktarını en az 10 yıl boyunca ödemek şartıyla, 56 yaşını doldurduklarında emeklilik hakkını kazanır.
Bu sürede katkı payları, oluşturulan emeklilik fonlarında ve değişik emeklilik planları içinde değerlenir.
Katılımcı emeklilik hakkı kazandığında birikimlerini aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık maaş; toplu para veya bir kısım toplu para, bir kısım maaş şeklinde alabilir.

Sistemde Sunulan Haklar

Emeklilik Hakkı 10 yıl sistemde kalma ve 56 yaşını doldurarak emekli olabilirsiniz ve birikimlerinizi

-toplu para
-kısmi toplu para kalanı ise emekli maaşı
-tümü emekli maaşı olarak alabilirsiniz.

Katkı Payı Değişikliği Hakkı Mali açıdan zorlanacağınız hallerde, katkı payı tutarınızı planda belirlenmiş asgari katkı payından az olmamak kaydıyla dilediğiniz zaman yeniden belirleyebilirsiniz.
Plan Değişikliği Hakkı Yılda 4 defa plan değişikliği yapabilirsiniz.
Fon Dağılımı Değişikliği Hakkı Yılda 6 defa fon dağılımınızı değiştirebilirsiniz.
Araverme Hakkı Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir  ödeme yapılmamanız durumunda sözleşmeye “ara verildiği” kabul edilir. Mevzuat tarafından belirlenen ara verme ek yönetim gider kesintisi 2 TL’ dir.
Cayma Hakkı Teklif formunu imzaladığınız tarihten itibaren 60 gün içinde sözleşmeden cayabilirsiniz. Bu durumda hesaptaki birikiminiz fon toplam gider kesintisi hariç hiçbir kesinti yapılmadan 10 işgünü içinde şirket tarafından iade edilir.
Aktarım Hakkı Bir şirkette yeni akdettiğiniz 2 yıl sonra başka bir şirkete aktarabilirsiniz. Takip eden yıllarda ise yılda 1 kez emeklilik şirketinizi değiştirebilirsiniz.
Emeklilik Öncesi Sistemden Ayrılma Emeklilik öncesi birikimlerinizi alarak sistemden ayrılma talebiniz halinde sistemde elde ettiğiniz yatırım geliri üzerinden, sistemde kaldığınız süreye bağlı olarak %5 ile %15 arasında değişen oranlarda gelir vergisi kesintisine tabi olursunuz.

 

Bireysel Emeklilik Sigortası

 

VERGİ AVANTAJI

1-Katılımcılar için yatırdıkları katkı paylarının vergi muafiyeti
Katılımcıların ödediği katkı payları, ücretli çalışanlar için ücretin %10’u, serbest meslek mensupları için beyan edilen gelirin %10’u ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere gelir vergisi matrahından indirilebilir.
İşverenler tarafından ödenen katkı payları yine yukarıdaki limitler çerçevesinde doğrudan gider yazılmak sureti ile kurumlar vergisi matrahından indirilebilir.

2-Emeklilik Yatırım Fonları’nın, Kurumlar vergisine tabiyeti
Emeklilik Yatırım Fonları, Kurumlar Vergisi’ne tabi değildir.

3-Elde edilen gelir ve birikimin vergilendirilmesi
Vergi ile ilgili oluşabilecek, sözleşmenin başlangıcından emeklilik hakkı elde edilmesine kadar geçecek sürede 3 durum ortaya çıkmaktadır.
– 10 yıl ve 56 yaşı tamamlayıp emeklilik hakkı kazanma veya ölüm, maluliyet, tasfiye gibi zorunlu hallerde ayrılma, birikimin tamamı üzerinden %25 istisna, kalan kısım %5 gelir vergisi stopajına tabi,
-10 yıl süre ile katkı payı ödemiş ancak 56 yaş dolmadan sistemden ayrılma, birikimin tamamı üzerinden %10 gelir vergisi stopajına tabi,
-Ölüm, maluliyet, tasfiye gibi zorunlu nedenler dışında 10 yıl sistemde kalmadan ayrılma. birikimin tamamı %15 gelir vergisi stopajına tabi olmaktadır.

 

Başarı Sigorta olarak size sunacağımız teklifleri beğeneceğinizi umuyoruz..