Bireysel Emeklilik Sistemi Değişti. Devletten BES Ödemelerinize %25 Teşvik.

Devlet Katkısı nedir?

  • Devlet, tüm katılımcılara (işveren grup emeklilik planı katılımcıları hariç) yatırdıkları her katkı payının %25’ini Devlet Katkısı olarak öder.
  • Devletin katılımcılar adına yatıracağı katkı payı, yıllık brüt asgari ücretin %25’ini geçemez.

 

Sözleşme tipi bazında Devlet Katkısı uygulaması nedir?

  • Ferdi Sözleşmeler: Devlet Katkısı alır.
  • Gruba Bağlı Sözleşmeler: Devlet Katkısı alır.
  • İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri: İşverenin yatırdığı katkı payları Devlet Katkısına konu olmaz, çalışanın yaptığı katkılar Devlet Katkısına konu olur.
     

Grup Emeklilik Planlarına Devlet Katkısı ödenmesi var mıdır?
Grup Emeklilik Planlarında Devlet Katkısı,işveren tarafından ödenen katkı payları hariç, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına yatırılan katkı payları üzerinden Devlet Katkısı ödemesi yapılmaktadır. 

Devlet Katkısını hakediş süreleri nelerdir?
Devlet Katkısını  hakedilebilmesi için kademeli bir yapı söz konusudur.

 

Ayrılma Süresi

Devlet Katkısı Hakediş Oranı (%)

3 Yıldan Az

0

3 Yıldan Fazla 6 Yıldan Az

15

6 Yıldan Fazla 10 Yıldan Az

35

10 Yıldan Fazla 56 yaşından önce

60

10 Yıldan Fazla 56 Yaşından Sonra

100

Devlet Katkısının istisnası var mı?
Evet. 29.06.2012 ile 29.06.2014 tarihleri arasında sahip oldukları bireysel emeklilik sözleşmelerini sonlandırarak sistemden ayrılan katılımcılar, mevcut diğer emeklilik sözleşmeleri ile yeni akdedeceği emeklilik sözleşmeleri kapsamında 31.12.2014 tarihine kadar bireysel emeklilik sözleşmesine yapacakları katkı payları için Devlet Katkısına hak kazanamazlar.
 

Devlet Katkısı haczedilebilir mi?
Devlet Katkısı ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez.
 

Hakediş ile ilgili mevcut katılımcıların avantajı ne olacak?
Yeni mevzuat mevcut katılımcılara hakediş süresi açısından da avantaj getirmektedir.

01.01.2013 tarihinden önce sisteme giren katılımcılara, Devlet Katkısı hakedişine ilişkin süreye 01.01.2013 tarihinden itibaren sistemde minimum 3 yıl kalmak koşuluyla, 3 yılın sonunda bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki süreler eklenecektir:

01.01.2013’ den önce sisteme dahil olan katılımcılar için; 

Katılımcının Sistemde Bulunma Süresi

Eklenecek Süre

3 yıldan fazla 6 yıldan az

1 Yıl

6 yıldan fazla 10 yıldan az

2 Yıl

10 yıldan fazla

3 yıl

Devlet Katkısı nasıl takip edebilebilir?
Bireysel Emeklilik sözleşmelerinize eklenecek Devlet Katkısı acenteniz kanalı veya ilgili şirketin resmi medyalarından takip edilebilir.
 

Birden fazla emeklilik sözleşmesi olan müşterileriniz için uygulama nasıl çalışmaktadır?
Devlet Katkısı sözleşme bazında değil, katılımcı bazında ödenmektedir. Dolayısı ile birden fazla sözleşmeye sahip olan katılımcılar tüm sözleşmeleri için Devlet Katkısı alabilmektedir, ancak yapılacak olan toplam  Devlet Katkısı yıllık brüt asgari ücretin %25’ini geçemez.

 

Vergi mükellefi olmayan katılımcılar devlet katkısından yararlanabilir mi?
Evet.  Vergi mükellefi olsun /olmasın, işveren tarafından ödenen katkı payları hariç, tüm bireysel emeklilk katılımcıları Devlet Katkısından yararlanabilir.

 

Katkı payı ödemesini başkası yapması durumunda Devlet Katkısı alınabilir mi?
Devlet Katkısı bireysel katılımcılara ödenmektedir. İşveren katkısı hariç, katılımcı adına kendisi veya bir başkası ödeme yapması durumunda devlet katkısı,katkı payı üzerinden katılımcının hesabına yatırılacaktır.

 

Katılımcının BES ‘te emeklilik hakkı kazanmadan,vefatı yada maluliyeti durumunda Devlet Katkı Payı ödemesi hangi oranda ödenir?
Katılımcının vefatı veya maluliyeti durumundadevlet katkısının tamamı,getirileri üzerinden gelir vergisi kesintisinden sonra katılımcının kendisine yada lehtara ödenir.

 

Devlet Katkısı ve getirilerine yönelik vergi avantajı nedir?
Katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yapılan devlet katkılarının hakkazanılan kısımları, veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacaktır.