Hasar Anında Yapılacaklar

Hasar anında istenen belgeler ve yapılması gerekenler aşağıda belirtilmiştir.


Sağlık Sigortası Hasarları:

Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında: Anlaşmalı sağlık kuruluşlarımızdan birinde herhangi bir tedavi görmeniz gerektiyse Sağlık Sigortası kartınızın ve kimliğinizin yanınızda olması yeterli.
Anlaşmasız Sağlık Kurumlarında:
Doktor Muayene: Serbest meslek makbuzu veya fatura, tazminat talep formu
İlaç: İlaç kupurleri (Fiyat okunacak şekilde kesilmiş) kasa fişi veya fatura, reçete
Tanı, Modern Tanı: Fatura, yapılan tanıya ilişkin sonuç raporu, tanı isteğini belirtir dr tarafından verilmiş form, tazminat talep formu

Sağlık sigortaları tazminat talep formu için tıklayın

Sayfa Başı...Araç Kasko Hasarları:

Aracınızın ve kazada bulunan diğer araçların yeri ve konumu değiştirilmeden en yakın karakol veya trafik zabıtası veya jandarma komutanlığında trafik kaza tesbit tutanağı tanzim ettiriniz.
Hasar ihbarınızı yaparken poliçe bilgilerinin, tamirhanenin açık adres ve telefonlarının ve kaza detaylarının ( kaza tarihi ve yeri, oluş şekli, tahmini hasar tutarı ve resmi mercilere yapılan müracaat bilgilerinin ) eksiksiz olarak bildirilmesi işlemlere hız kazandıracaktır.

Gerekli Belgeler:
Zabıt 'aslı gibidir onaylı'
Alkol raporu 'aslı gibidir onaylı'
Sürücü belgesi sureti,
Aracınızın trafik ve tescil belgesi suretleri,
Aracınızın hasarlı yerlerini gösterir fotoğraflar,
Tamir ve parça faturası/ faturaları,
Kazaya neden olan diğer araçların poliçe suretleri ile bu araç sahiplerinin adres ve telefon numaraları.

Aracınızın onarımını anlaşmalı kurumlarımızda yaptırmanız halinde ek detaylarla vakit kaybetmemiş olursunuz.

***Araç Sigortalarınızda bizi seçtiyseniz tek yapmanız gereken kaza tespit tutanağı (zabıt) tutturmak ve bizi aramak. Bırakın geri kalan işlemlerle biz ilgilenelim.
Sayfa Başı...Trafik Sigortası Hasarları:

Zabıt 'aslı gibidir onaylı'
Alkol raporu 'aslı gibidir onaylı'
Aracınızın trafik ve tescil belgesi suretleri,
Aracınızın hasarlı yerlerini gösterir fotoğraflar,
Tamir ve parça faturası/ faturaları,
Sayfa Başı...Konut Sigortaları Hasarları:

Hasar ihbarınızı yaparken poliçe bilgilerinin, açık adres, irtibat telefonu ve hasara ilişkin detayların (hasar tarihi, hasarın oluş şekli ve tahmini hasar tutarının) eksiksiz olarak bildirmeniz işlemlere hız kazandıracaktır.

Hasar Türüne Göre Talep Edilecek Belgeler
- Yangın
- Deprem
- Hırsızlık
- Dahili Su, Sel ve Su Baskını
- Fırtına
- Cam Kırılması

Yangın Hasarları
İtfaiye raporu,
Resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanaklar
Mevcut ise onarım faturaları,
Bina hasarlarında tapu sureti veya kira sözleşmesi,
Savcılık iddianamesi veya Savcılık takipsizlik kararı,
Hasarlı yerleri gösterir fotoğraflar,

Deprem Hasarları
Hasarlanan kıymetlerinize ilişkin (binave/veya ev eşyası) ayrıntılı zararı belirten talep yazısı,
Afet İşleri Müdürlüğü'nce verilen ve riziko konusu kıymetin hasar durumunu tevsik eden tasdikli rapor,
Mevcut ise onarım faturaları,
Bina hasarlarında tapu veya kira sözleşmesi sureti,
Bina hasarlarında, emlak vergi beyannamesi ve/veya yapı kullanma izin belgesi,
Hasarlı yerleri gösteriri fotoğraflar,
Zorunlu deprem sigorta poliçe sureti,

Hırsızlık Hasarları
Karakol ifade tutanağı ve karakol görgü tesbit tutanağı,(Bölge Jandarma Komutanlığına bağlıysa bu belgeler oradan temin edilecektir)
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,
Hırsızın binaya verdiği zararlar için tapu sureti, mevcut ise çalınan eşyalara ilişkin fatura suretleri
Faillerin ve çalıntı emteanın bulunup, bulunamadığına dair ilgili karakol ve/veya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık masasından alınacak yazılar

Dahili Su, Sel ve Su Baskını
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,
Mevcut ise onarım faturaları,
Bina hasarlarında tapu sureti veya kira sözleşmesi
Hasarlı yerleri gösterir fotoğraflar,
Başka bir kişinin mülkiyetinde bulunan bir yerden suyun sirayeti nedeniyle konutunuzda su geliyorsa rücu imkanı bakımından apartman yöneticiliği veya diğer resmi makamlar (ilgili mahalli karakol v.b.) tarafından düzenlenen tutanak,

Fırtına Hasarları
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,
Mevcut ise onarım faturaları,
Mahalli meteoroloji istasyonundan alınacak rüzgarın hadise tarihinde 'm/sec' yada 'bofor' şiddetini gösteren fırtına raporu,
Bina hasarlarında tapu sureti veya kira sözleşmesi
Hasarlı yerleri gösterir fotoğraflar,

Cam Kırılması Hasarları
Camınız kırıldığında camınızı zahmetsizce taktırmak için Asistans hizmetinden yararlanabilirsiniz. Asistans'ın hizmetleri ile bulunduğunuz yere en yakın camcının evinize gelip camınızı değiştirmesi sağlanacaktır.

Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,
Hasarlı camı gösterir fotoğraflar,
Onarım faturası,
Sayfa Başı...İşyeri Sigortaları Hasarları:

Hasar ihbarınızı yaparken poliçe bilgilerinin, açık adres, irtibat telefonu ve hasara ilişkin detayların (hasar tarihi, hasarın oluş şekli ve tahmini hasar tutarının) eksiksiz olarak bildirmeniz işlemlere hız kazandıracaktır.

Hasar Türüne Göre Talep Edilecek Belgeler
- Yangın
- Deprem
- Hırsızlık
- Dahili Su, Sel ve Su Baskını
- Fırtına
- Cam Kırılması

Yangın Hasarları
-İtfaiye raporu,
-Mevcut ise onarım faturaları,
-Muhteviyatla ilgili hasarlarda, muhasebe kayıtları, örneğin,
-Ticari emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları, v.b.
-Demirbaş için, demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri v.b.
-Bina hasarlarında tapu sureti veya kira sözleşmesi,
-Vergi levhası sureti,
-Savcılık iddianamesi veya Savcılık takipsizlik kararı,
-Hasarlı yerleri gösterir fotoğraflar,

Deprem Hasarları
Hasarlanan kıymetlerinize ilişkin (bina, emtea, demirbaş v.b.) ayrıntılı zararı belirten talep yazısı,
Afet İşleri Müdürlüğü'nce verilen ve riziko konusu kıymetin hasar durumunu tevsik eden tasdikli rapor,
Mevcut ise onarım faturaları,
Bina hasarlarında tapu veya kira sözleşmesi sureti,
Bina hasarlarında, emlak vergi beyannamesi ve/veya yapı kullanma izin belgesi,
Muhteviyatla ilgili hasarlarda, muhasebe kayıtları, örneğin,
-Ticari emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları, v.b.
-Demirbaş için, demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri v.b.
Vergi levhası sureti,
Hasarlı yerleri gösteriri fotoğraflar,
Zorunlu deprem sigorta poliçe sureti,

Hırsızlık Hasarları
Karakol ifade tutanağı ve karakol görgü tesbit tutanağı,
(Bölge Jandarma Komutanlığına bağlıysa bu belgeler oradan temin edilecektir)
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,
Vergi Levhası sureti
Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
Faillerin ve çalıntı emteanın bulunup, bulunamadığına dair ilgili karakol ve/veya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık masasından alınacak yazılar (Bu yazılar için hadiseden en az 25 gün sonra dosyanızın bulunduğu ilgili bölge müdürlüğü ile irtibata geçiniz.)

Dahili Su, Sel ve Su Baskını
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,
Mevcut ise onarım faturaları,
Bina hasarlarında tapu sureti veya kira sözleşmesi sureti,
Vergi levhası,
Hasarlı yerleri gösterir fotoğraflar,
Başka bir kişinin mülkiyetinde bulunan bir yerden suyun sirayeti nedeniyle işyerinizdeki sigortalı kıymetlerde bir zarar sözkonusu ise rücu imkanı bakımından resmi makamlar (ilgili mahalli karakol yada apartman yönetici v.b.) tarafından düzenlenen tutanak,

Fırtına Hasarları
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,
Mevcut ise onarım faturaları,
Mahalli meteoroloji istasyonundan alınacak rüzgarın hadise tarihinde 'm/sec' yada 'bofor' şiddetini gösteren fırtına raporu,
Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
Bina hasarlarında tapu sureti ve kira sözleşmesi sureti
Vergi levhası sureti,
Hasarlı yerleri gösterir fotoğraflar,

Cam Kırılması Hasarları
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,
Hasarlı camı gösterir fotoğraflar,
Onarım faturası, 
Sayfa Başı...