Konut, Ev Sigortaları


Ev, villa, site, konut sigortaları

Ev Sigortası teklifi almak için buraya tıklayın...

 

 

Geniş Kapsamlı Ev Sigortası

Aviva Sigorta'da ev sigortanız %30* indirimli! Aviva Sigorta'dan herhangi bir poliçe sahibi iseniz ya da yeni poliçe alırsanız, Herhangi bir sigorta şirketinden ev poliçeniz varsa, Geniş Kapsamlı Ev Poliçemize %30 indirimle sahip olabilirsiniz.

* Deprem teminatı hariç ev sigortası teminatlarınız için geçerlidir. Karşılaşılabilecek riskleri tek bir poliçe ile kapsayan, büyük avantajlara sahip Geniş Kapsamlı Ev Sigortası ile teminat altına alabileceğiniz riskler şunlardır:

Yangın: Evde ya da komşunun evinde çıkabilecek bir yangının yayılması sonucunda alevlerin, duman ve isin binaya ya da ev eşyalarına verebileceği zarar.

Yıldırım: Yangın çıksın ya da çıkmasın,yıldırım düşmesi sonucunda oluşabilecek hasarlar.

İnfilak: Doğalgaz, tüpgaz, havagazı ve kalorifer kazanı tesisatının infilakı sonucu oluşabilecek hasarlar.

Dahili su: Su tesisatının patlaması, sular kesildiğinde sigortalının ya da komşularının musluklarını açık bırakması sonucu doğabilecek hasarlar.

Sel ya da su baskını:Sel ya da su baskınında evin uğrayabileceği zararlar.

Fırtına: Fırtına ya da fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı cisimlerin çarpması sonucu oluşabilecek hasarlar.

Dolu: Dolu yağışı sebebiyle sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek hasarlar.

Grev, lokavt, terör: Grev, lokavt, halk hareketleri, terörist eylemler ve kötü niyetli hareketler sonucunda ve bu hareketleri önlemek amacıyla yetkililerce yapılan müdahaleler nedeniyle evde meydana gelebilecek hasarlar.

Kapkaç ve gasp: Sigortalı ve birlikte yaşadığı aile bireylerinin, sigortalı konut dışında kapkaç ve benzeri gasp olayları sonucunda, yanlarında bulunan kişisel eşyalarının çalınması ve zarara uğraması ve tedavi teminatı.

Deprem: Deprem nedeniyle evde meydana gelebilecek her türlü hasar.

Yer kayması: Yer kayması ve toprak çökmesi nedeniyle evde meydana gelebilecek her türlü hasar.

Araç çarpması: Her türlü kara, hava ve deniz aracının eve çarpması halinde meydana gelebilecek hasarlar.

Duman: Isıtma ve pişirme cihazlarının arızasından kaynaklanan dumanın, sigortalı değere doğrudan verebileceği zararlar.

Kar ağırlığı: Çatıda biriken kar ağırlığı nedeniyle oluşabilecek zararlar.

Cam kırılması:
Evde bulunan kapı ve pencere camlarının kırılması sonucu meydana gelebilecek hasarlar.

Enkaz kaldırma: Poliçe kapsamındaki teminatlardan doğabilecek hasarların oluşturduğu enkazın (limitler dahilinde) kaldırılması masrafları.

Komşulara karşı sorumluluk: Yangın, dahili su ve duman hasarları nedeniyle komşulara karşı sorumluluk.

3. Şahıslara karşı sorumluluk: Sigortalının, konutta 3. Şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları.

Mal sahibine karşı sorumluluk: Bina sigortalıya ait değilse, o evde kiracı olarak bulunuluyorsa, yangın, dahili su, duman, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör hasarlarının gerçekleşmesi sonucunda mal sahibine karşı sorumluluk.

Hırsızlık:
Hırsızlık sonucu çalınan eşyalar (poliçedeki limitler doğrultusunda değerli mücevherat, antika, elektronik ve optik eşyalar, kürkler, halılar, tablolar) ve hırsızın eve girereken verebileceği zararlar. Ev eşyası arasında bulunan sanat eserleri, kolay taşınabilen antika eşya, kıymetli madenlerden mamul eşya, ziynet eşyası, kürk, elektronik ve optik cihazlar, antika ve kıymetli halıların toplam değeri, toplam eşya sigorta bedelinin %30'u ile sınırlıdır.

Kira kaybı: Yangın hasarı nedeniyle, oturulan evin kullanılamayacak duruma gelmesi halinde, sigortalı kiracı ise ve kira bedelini peşin ödemiş ise, işlememiş sürenin kira karşılığı; sigortalı mal sahibi ise, evin boş kalması sonucunda alınamayan kira gelirinden doğabilecek kayıplar.

Geçici ikametgah: Sigortalı konutta meydana gelen hasar sonucunda binanın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle, sigortalının geçici nitalikteki bir konut için, 7 gün ve üzerindeki tamir ve yeniden inşa masrafları. (Doğal afetlerde geçerli değildir.)

Kasa: Evdeki kasanın içinde bulunan ve poliçede belirtilen kıymetli eşyalara, limitler dahilinde yangın, hırsızlık ya da hırsızlığa teşebbüs sırasında verilebilecek zararlar teminata dahil olup, kasa dışında bulunan kıymetli eşyalara da Değerli Eşya Teminatının %10'u kadar güvence verilmiştir.

Ferdi kaza: Poliçede belirtilen limitler dahilinde, aile bireylerinin uğradıkları bir kaza sonucu ölmeleri, kalıcı sakatlıkları sonucu doğabilecek maddi ve manevi zararlar, tedavi giderleri.

Misafir teminatı: Sigortalı konutta bulunan misafirlere ait eşyaların, belirli limitler dahilinde teminat altına alınması.

Kiracılar için dekorasyon teminatı: Teminat kapsamındaki bir hasar nedeniyle kiracının yaptığı dekorasyon masraflarının, isteğer bağlı olarak güvence altına alınması.

Elektronik cihaz ve elektrik hasarları: Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının, video kamera, fotoğraf makinesi, şarjlı elektronik cihazlar, cep telefonları ve taşınabilir bilgisayarlar hariç olmak üzere, konutta bulunan ses ve görüntü sistemleri ve kişisel bilgisayarlara doğrudan veya dolaylı olarak vereceği maddi zararlar.

Yeni değer güvencesi :Poliçedeki sigorta bedellerinin yeni satın alma değeri üzerinden olması şartıyla, ev ve içindeki eşyalara ait herhangi bir risk gerçekleştiğinde, riskin gerçekleştiği günkü yeni değer üzerinden sigortalıya ödeme yapılır.

Enflasyon güvencesi: Sigorta bedeli DİE Tüketici, fiyatları artış oranında korunmaktadır.

Geniş kapsamlı ev yardım :
Dünyanın önde gelen asistans şirketi olan Mapfre Asistencia Türkiye Temsilcisi Tur Assist aracılığıyla sunulan ev yardım paketi sayesinde tek bir telefon  tesisatçı, elektrikçi, camcı, çilingir hizmeti temin edilir.

Hasarsızlık indirimleri: Hasarsız geçen yıllarda prim ödemelerinizde cazip indirim oranları sağlanır.

Özel indirimler :Hırsızlık teminatı için çelik kapı, demir parmaklık, güvenlikli site ve oturulan kata bağlı olarak özel indirimler uygulanmaktadır. Dahili Su teminatı için ise bina yaşına bağlı olarak özel indirimler uygulanmaktadır.


Site Sigortası

Kent hayatının yaygın yaşam alanları haline gelen büyük sitelerde karşılaşılabilecek risklere karşı toplu olarak koruma sağlar. Yangın ve ek teminatları, deprem ve yanardağ püskürmesi, kötü niyetli hareketler ve terör, geçici barınma giderleri, yakıt ve su kaybı, enkaz kaldırma, hırsızlık, cam kırılması, komşu bina ve mallarına verilecek zararlar, üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar, asansör kazaları sonucu ortaya çıkan zararlar ve site çalışanlarının başına gelebilecek kazalardan doğan sorumluluklar teminat altındadır.

Evinizi Sigortalamak İçin Tekif Alın

Sayfa Başı... 

 Süper Konut

Süper Konut Sigorta Poliçesi Teminatları:

Yangın, yıldırım, infilak ( doğalgaz dahil ), yangın ve infilak sonucu meydana gelebilecek duman, buhar ve hararet,
Sel veya su baskını,
Dahili su,
Fırtına,
Kara ve hava taşıtları çarpması,
Duman,
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör,
Kar ağırlığı,
Eşya Hırsızlık,
Sabit kıymetlere yapılacak hırsızlık,
Yangın ve infilak mali sorumluluğu,
Enkaz kaldırma masrafları,
Hasar nedeni ile yapılacak ikametgah değişikliği masrafları teminatları,
Enflasyona karşı Endeks Koruma Teminatı
Eksik sigorta koruma teminatı
Yeni Değer teminatı
Konut Acil Yardım  hizmetleri,

İsteğe Bağlı Olarak Temin Edilen Riskler:
Deprem ve yanardağ püskürmesi,
Yer kayması,
Deniz taşıtları çarpması,
Kira kaybı,
İzolasyon hasarları,
Kişisel eşyalar,
Elektronik cihaz,
Makina kırılması,
Üçüncü şahıs mali mesuliyet,
Ferdi kaza,
Cam kırılması,
Elektrik Hasarlarına bağlı gıda bozulması,
Garajda Bulununan Varlıklar
Sigortalı kıymetlerin geçici adreste bulunmaları sırasında  uğrayacağı zararları,
Yakıt sızmasının vereceği zararlar
Dolu zararları da kapsama dahil edilebilir.

Evinizi Sigortalamak İçinTeklif Alın

Sayfa Başı... 


Alfa Konut

 Alfa Konut Sigorta Poliçesi Teminatları:
Yangın , yıldırım , infilak zasarları
GLKHHKNH ve TERÖR zasarları
Dahili Su zararları,
Duman Zararları,
Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluk teminatı
Dekorasyon zararları,
Enkaz kaldırma masrafları,
Bina sabit kıymetlerinin hırsızlık nedeniyle uğranılan kayıpları
Enflasyona Karşı Koruma
Konut Acil Yardım Hizmetleri

İsteğe Bağlı Olarak Temin Edilen Riskler:
Deprem ve yanardağ püskürmesi,
Eşya Hırsızlık, 

Evinizi Sigortalamak İçin Teklif Alın

Sayfa Başı...


Optima Konut 

Optima Konut Sigorta Poliçesi Teminatları:
Yangın ,yıldırım, infilak zararları
GLKHHKNH ve TERÖR zararları
Kar ağırlığı zararları,
Sel ve Su baskını zararları,
Dahili su zararları,
Fırtına zararları,
Araç Çarpması (kara – hava – deniz taşıtları) zararları,
Duman zararları,
Enkaz Kaldırma Masrafları
Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluk
Hasar nedeni ile yapılacak ikametgah değişim masrafları
Kira kaybı zararları,
Dekorasyon zararları,
Yakıt Sızması zararları,
Dolu zararları,
Geçici Adreste bulunması sırasındaki zararlar,
İzolasyon Hasarları
Eşya hırsızlık zararları,
Bina sabit kıymetler hırsızlık
Cam Kırılması zararları,
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk
Ferdi Kaza
Konuta Öğretmen Gönderme teminatı,
Kişisel Eşyalar
Elektronik Eşyalar
Yeni Değer üzerinden zarar tazmini,
Eksik Sigorta koruma teminatı,
Enflasyon koruma teminatı,
Konut Acil Yardım Hizmetleri,

İsteğe Bağlı Olarak Temin Edilen Riskler:
Deprem ve yanardağ püskürmesi,
Yer Kayması Zararları,

Evinizi Sigortalamak İçin Teklif Alın..

Sayfa Başı...