Nakliyat, Montaj, Sorumluluk, Mühendislik ve Diğer Sigortalar

 

. Nakliyat Sigortaları
. Makine Kırılması
. İşveren Sorumluluk Sigortası
. 3. Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası
. Asansör Kazalarında 3. Şahıslara Karşı Sorumluluk Sigortası
. İnşaat Sigortası
. Montaj Sigortası
. Elektronik Cihaz Sigortası
. Hayat Sigortaları

Nakliyat Sigortaları

Nakliyat Sigortası teklifi almak için tıklayın...

Nakliyat SigortalarıSunduğumuz Nakliyat Sigorta ürünleri iki ana başlıktan oluşmaktadır; Emtea ve Kıymet Nakliyatı ve Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası. Başarı Sigorta'nın sigortalılarına verdiği mükemmel hizmet ve eksiksiz, zamanında hasar ödeme prensipleri sayesinde size nakliyatlarınızda huzur ve güveni yaşatmaya hazırız.

Emtea ve Kıymet Nakliyat Sigortaları:
Ticaret hayatı pek çok risk içerir. Bu risklerin bazıları ancak ticari tecrübe ve öngörü ile karşılanabilir. Ama öyle riskler vardır ki bunlara karşı bazı önlemler almak gerekir. Deniz, kara, hava veya demiryolu ile nakliyatını gerçekleştireceğiniz taşınan her türlü mallarınız ve kıymetlerinizi (nakit para, tahvil, bono, hisse senedi v.b.) nakliye esnasında ortaya çıkabilecek risklere karşı "Emtea ve Kıymet Nakli Sigortası" ile güvence altına alabilirsiniz. Emtea ve Kıymet Nakli sigortalarında üç tür teminat paketi seçeneği bulunmaktadır. Bunlar; Geniş Teminat, Dar Teminat ve Tam Ziya.

Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortaları:
Nakliyecisiniz taşıdığınız malda meydana gelebilecek kayıp ve hasarlara karşı hep risk taşıdığınızı düşünüyorsunuz. Hiç sıkıntı etmeyin. Taşıdığınız malda meydana gelecek kayıp ve hasarlar için üzerinizdeki hukuki sorumluluğa biz güvence sunuyoruz. Sorumluluk sigortalarında iki tür teminat paketi seçeneği bulunmaktadır; Geniş Teminat , Dar Teminat .
Sayfa Başı...


Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası teklifi alın...

 

İşletmede bulunan makinelerin beklenmedik olaylar sonucu arızalanması halinde doğan zararları karşılar. İşletme kazaları, model, imalat, montaj, malzeme, kalıp, döküm ve işçilik kusurları, yağlanma kusurları, kısa devre ve voltaj yükselmesi, makine aksamının tıkanma ve yabancı madde girmesi nedeniyle arızalanması, buhar kazanlarında ve kaplarında su eksikliği, ani olarak aşırı ısınma ve soğuma, alçak basınç sonucu ezilme, yırtılma, buruşma, işletme personeli ve üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası ve sabotajı nedeniyle meydana gelecek zararları ve bunun gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını teminat altına alır.
Sayfa Başı...


İşveren Sorumluluk Mali Mesuliyet Sigortası

İşveren Sorumluluk Sigortası teklifi almak için tıklayın...

İşveren Sorumluluk (Mali Mesuliyet) Sigortasıİşçilerin, işverence sağlanan taşıtla işyerine getirilip götürülmesi veya iş için başka bir yere gönderilmesi sırasında ya da Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelebilecek iş kazaları ve mesleki hastalıklar sonucu talep edilecek maddi ve manevi tazminatları teminat altına alır.
Sayfa Başı...


3. Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası

3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası teklifi almak için tıklayınız...

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyetİşyerinde bulunan üçüncü şahısların başına gelebilecek beklenmedik ve ani olaylar nedeniyle hayatlarını kaybetmeleri, yaralanmaları veya sakat kalmaları, üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi sonucunda üçüncü şahısların ileri süreceği zarar ve ziyan taleplerini teminat altına alır.
Sayfa Başı...


Asansör Kazalarında 3. Şahıslara Karşı Sorumluluk Sigortası

 Asansör Kazalarında 3. Şahıslara Karşı Sorumluluk Sigortası teklifi almak için tıklayınız...

Asansör Kazaları 3. Şahıs Sorumluluk SigortasıSözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip, kullanış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi, bu poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı tutara kadar temin eder. Ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri de teminat dahilindedir.
Sayfa Başı...


İnşaat Sigortaları

 İnşaat Sigortaları teklifi almak için tıklayınız...

İnşaat Sigortasıİnşaat öncesi, sırasında ve inşaat sonrası bakım sürecinde, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin, poliçede belirtilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple uğrayacağı zararları temin eder.
Sayfa Başı...


Montaj Sigortaları

 Montaj Sigortaları teklifi almak için tıklayınız...

İşletmede kullanılan makinelerin montajı sırasında, poliçede belirtilen istisnalar dışında kalan, beklenmedik ve ani bir nedenle meydana gelebilecek maddi zararları kapsar.
Sayfa Başı...


Elektronik Cihaz Sigortaları

 Elektronik Cihaz Sigortası teklifi almak için tıklayınız...

Elektronik cihaz Sigortasıİşletmede bulunan elektronik makine, cihaz ve bilgi işlem sistemlerinden doğabilecek tüm kazalara karşı kişileri ve işi korumak üzere geliştirilmiştir. İşletme personeli veya üçüncü kişilerin ihmal veya dikkatsizliği, hırsızlık, hatalı tasarım ve malzeme, kısa devre ve yüksek voltaj, yangın, yıldırım, infilak, kavrulma, kararma, duman, is, fırtına, sel, yer kayması gibi doğal afetler, su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon nedeniyle meydana gelen zararlar ve bu hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masrafları teminat altındadır.
Sayfa Başı...