Araç Sigorta ürünlerimizi 3 ana başlıkta topladık.

Kasko sigortaları, araçların hasar anında oluşabilecek maddi zararları güvence altına alır. Zorunlu sigortalar ise, yaptırılması devletçe zorunlu kılınmış, olmaması halinde cezai şartlar oluşmasına neden olan poliçe türleridir. Ek mali sorumluluk sigortalarında ise zorunlu poliçelerin yasal limitlerinin yeterli olmadığı durumlarda karşılaşabileceğiniz riskleri teminat altına alan poliçe türleridir. Ürünlerimizi aşağıdan şirket seçerek inceleyebilirsiniz…

 

Zorunlu Sigortalar

Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu Otobüs Koltuk Sigortası