Türkiyede ikamet eden vatandaşların, yurt dışı çıkışlarında özellikle Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere bir çok ülke vize işlemleri için seyahat sağlık sigortası istemektedir. Özellikle Schengen ülkelerinin belirlediği kriterlerdeki seyahat sağlık sigortalarımız hizmetinizde.

-Aviva Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası
-Başak Groupama Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat sırasında karşılaşılabilecek sorunları tek bir poliçe ile kapsayan, Yurtdışı Seyahat Sigortası ile aşağıdaki tabloda belirtilen asistans teminatlarına ilave olarak vefat ve kalıcı sakatlık teminatlarını içeren Ferdi Kaza ürünü de isteğe bağlı olarak poliçeye dahil edilebilir.

 

Asistans Hizmetleri

 Geniş kapsamlı

 Dar kapsamlı

 Dar kapsamlı muafiyetli

Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi Azami limit 30.000 Euro Azami limit 30.000 Euro Azami limit 30.000 Euro
(herbir hasarda 150 Euro muafiyet uygulanır.)
Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli

 “

 “

 “

Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah’a nakil

 “

 “

 “

Vefat eden sigortalının nakli

 “

 “

 “

Acil mesajların iletilmesi

 Sınırsız

 “

 “

Yaralanma veya hastalık nedeniyle yurtdışında konaklama süresinin uzatılması

 200 Euro
Max 5 gün

 –

 –

Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati

 Sınırsız

 –

 –

Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması

 200 Euro
Max 5 gün

 –

 –

Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati

 Sınırsız

 –

 –

Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati

 Sınırsız

 –

 –

Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması

 Sınırsız

 –

 –

Tarifeli bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması

 350 Euro

 –

 –

Gecikmeli bagaj

 100 Euro

 –

 –

Kanuni işlemlerle ilgili kefalet

 (Borç Olarak) 5.000 Euro

 –

 –

İlaç gönderilmesi organizasyonu

 Sınırsız

 –

 –

Başak Groupama Seyahat Sağlık Sigortası
Sigortalının yurtdışı seyahati esnasında aniden hastalanması ya da bir kaza sonucunda yaralanması nedeniyle doğabilecek ayakta ya da yatarak yapılan tedavi masraflarını ve assistance hizmetlerini poliçede belirtilen limit ve koşullarda karşılayan bir sigorta poliçesidir. Başak Groupama Seyahat Sağlık Sigortası, Türkiye’de ikamet eden ve yurt dışına tatil vb. amaçlarla seyahat etmek üzere çıkan kişileri, yurt dışında bulundukları süre içinde sigorta kapsamı altına alır. Seyahat Sağlık Sigortası’na ek olarak isteğe bağlı olarak ferdi kaza sigortası ile ölüm ve daimi sakatlık riskleri de güvence altına alınabilir.

Sigorta Süresi :

Poliçede belirtilen coğrafi sınırlar içerisinde seyahat edilecek ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar, seyahat bitiminde Türkiye gümrüğüne girişle veya sigorta bitiş tarihinde sona erer. Süresi üç ayı aşan poliçelerde teminatlar, seyahat edilen coğrafi sınırlar içerisinde azami 92 gün süre ile geçerlidir.

Sigortanın Geçerli Olduğu Bölgeler:
İki ayrı bölge seçeneği bulunmaktadır :
1. Bölge : ABD, Kanada, Japonya hariç tüm Dünya.
2. Bölge : Tüm Dünya

Maksimum Teminat Tutarı Nedir?
Sigorta süresi içinde sigortalının sağlık harcamaları ile ilgili olarak talep edebileceği maksimum tutar 30.000 €’dur. Poliçede belirlenen bu limit, poliçede adı geçen her bir sigortalı için geçerlidir. Hasar ödemelerinde herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır.

Teminatlar Nelerdir?
Tıbbi bilgi ve danışmanlık,
Tıbbi tedavi teminatı,
Tıbbi nakil (Hastaneye nakil, bir hastaneden diğerine nakil),
Tedavi sonrası ikametgaha geri dönüşün sağlanması,
Sigortalının cenazesinin tıbbi şartlara uygun nakli,
Sigortalının vefatı halinde aile fertlerinin dönüşü,
Ülkeye öngörülmeyen dönüş,
Acil mesajların iletilmesi,
İdari asistans,
Kayıp bagajın bulunması ve ulaştırılması,
Hukuki yardım,
Ferdi Kaza Sigortası Teminatları :
Kaza sonucu ölüm ve daimi sakatlık